Rekviem pre včeliu rodinu, uhynuté včely zaliate v olove, 7880 včiel, 100 x 50 x 55 cm
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Rekviem pre diviačiky, 2019, nenarodené diviačiky zaliate v olove, 70 x 60 x 15 cm

Rekviem pre líšku, 2013, uhynutá líška zaliata v olove, 47 x 58 x 19 cm

Rekviem pre veveričku, 2014 uhynutá veverička zaliata v olove, 45 x 18 x 10 cm

Rekviem pre hada, 2014, uhynutý had zaliaty v olove, 77 x 45 x 5 cm

Rekviem pre mačku, 2013, uhynutá mačka zaliata v olove, 55 x 35 x 12 cm

Rekviem pre psa, 2010, uhynutý pes zaliaty v olove, 85 x 48 x 23 cm

Rekviem pre organizmy, 2010 uhynutý vtáčik zaliaty v olove, 13 x 5 x 4 cm

Rekviem pre organizmy, 2010 uhynutý rak zaliaty v olove, 9 x 5 x 5 cm

Rekviem pre organizmy, 2010 uhynutá myš zaliata v olove, 16 x 10 x 5 cm

Rekviem pre organizmy, 2010 uhynutý piskor zaliaty v olove, 10 x 6 x 3,5 cm

Rekviem pre organizmy, 2010 uhynuté muchy zaliate v olove, 3,5 x 3 x 1 cm

Rekviem pre organizmy, 2010 uhynutý čmeliak zaliaty v olove, 4 x 3 x 1 cm

Od roku 2010 v cykle Rekviem pre organizmy vytváram pre nájdené uhynuté zvieratá olovené schránky kopírujúce tvar ich tela, ktoré sú zároveň ich sarkofágmi. Spôsob práce pripomína koncept sarkofágu, a teda egyptskú kultúru zaujatú uchovaním tela pre večnosť. Uhynuté zvieratá, nájdené väčšinou zrazené na ceste a ponechané bez povšimnutia, v mojom ponímaní nie sú len svedectvom o živote a smrti konkrétneho tvora, sú svedectvom o človeku, o nás, o spoločnosti. Telesné pozostatky organizmov sú obaľované do sadry a následne zaliate do olova. Teda nie sú len ideou, ale sú jadrom, podstatou a súčasťou plastiky. Narábanie s telesnými pozostatkami uhnutých zvierat je mojou úvahou nad etickými problémami. Memento bezcitnej civilizácie, v ktorej život tzv. nižších živočíchov má stále nízku hodnotu.