Publikácie

PACHMANOVÁ, M.: Ex-pozice. O vystavováni muzejních sbírek umění, designu a arcitektury. Praha: Vysoka škola uměleckoprumislová v Praze, 2018. 223 s. ISBN 978-80-87989-51-7 s. 47-48
BAJCUROVÁ, K.: Slovenské sochárstvo 1945-2015 Socha a objekt. Bratislava: Slovart, 2017. 323 s. ISBN 978-80-971847-1-1 s. 284-285
GAVULOVÁ, L.: 365º magazín o umení. Bratislava: SNG, 2019. 175 s. ISBN 978-80-8059-223-3 s. 136-137

Časopisy

RIDILLA, J. Nežná gotika. In Ateliér. ISBN 1210-5236, 2015, roč. 28, č.1,
ČUZYOVÁ, S. Portrét Ján Zelinka. In Profil. ISBN 1335-9770, 2016, roč. s. 89-113

Katalóg

Tajkov, P.: Ján Zelinka: Košice: 2014. 34 s. ISBN: 978-80-971888-6-3, 2014