Meno:
Ján Zelinka

Školské vzdelanie:
ZŠ Bernolákova, Prešov, 1984-1992
Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, 1992-1996
Študijný odbor: Kamenosochárstvo
Technická univerzita v Košiciach,
Fakulta umení ateliér slobodnej kreativity (3D), 2002-2006
Voľné výtvarné umenie, 2006-2008
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Doktorandské štúdium 2012-2017

Študijné pobyty:
Študijný pobyt na AVU v Prahe 2007
Ateliér figurálneho sochárstva a medaile Jana Hendrycha
Residency Unlimited New York 2016

Ocenenia:
Cena dekana za vynikajúce študijné výsledky počas štúdia na Fakulte umení.
Cena Oskara Čepana, výtvarník roka, 2015