Meno:  Ján Zelinka
Školské vzdelanie:  ZŠ Bernolákova, Prešov, 1984-1992
  Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach, 1992-1996
Študijný odbor: Kamenosochárstvo
  Technická univerzita v Košiciach,
Fakulta umení ateliér slobodnej kreativity (3D), 2002-2006
Bakalárske štúdium ukončené s červeným diplomom
Voľné výtvarné umenie, 2006-2008
Magisterské štúdium ukončené s červeným diplomom
Študijné pobyty: Študijný pobyt na AVU v Prahe 2007
Ateliér figurálneho sochárstva a medaile Jana Hendrycha
Residency Unlimited New York 2016
Ocenenia: Cena dekana za vynikajúce študijné výsledky počas štúdia na Fakulte umení.
Cena Oskara Čepana, výtvarník roka, 2015